Ideer på Oracle Customer Connect

Flere medlemmer har etterspurt et sted å dele lenker til «Ideas» på Oracle Customer Connect.
Dette er måten Oracle bruker for å samle inn forslag til ny, endret eller forbedret funksjonalitet, spesielt i SaaS-produktene.
For å få den nødvendige oppmerksomhet til disse forslagene, trengs «Votes» (stemmer) fra flere kunder enn den ene som foreslår ideen.
OUGN ønsker derfor å etablere et sted for å samle lenker til slike forslag fra OUGN-medlemmer, og oppfordrer alle medlemmer til å stemme på disse.

For å sende ytterligere forslag til denne listen, send et kort sammendrag til styret i OUGN.

Dersom du mangler tilgang til Customer Connect (dvs ikke får opp innhold på lenkene over), så finnes informasjon om hvordan man melder seg på.

Posted in Artikler.