Ideer på Oracle Customer Connect

Flere medlemmer har etterspurt et sted å dele lenker til «Ideas» på Oracle Customer Connect.
Dette er måten Oracle bruker for å samle inn forslag til ny, endret eller forbedret funksjonalitet, spesielt i SaaS-produktene.
For å få den nødvendige oppmerksomhet til disse forslagene, trengs «Votes» (stemmer) fra flere kunder enn den ene som foreslår ideen.
OUGN ønsker derfor å etablere et sted for å samle lenker til slike forslag fra OUGN-medlemmer, og oppfordrer alle medlemmer til å stemme på disse.

For å sende ytterligere forslag til denne listen, send et kort sammendrag til styret i OUGN.

Dersom du mangler tilgang til Customer Connect (dvs ikke får opp innhold på lenkene over), så finnes informasjon om hvordan man melder seg på.

Veien til Oracle Exadata Cloud@Customer – 29. mars 2022

Arrangement sted: Accenture Interactive - Lille Grensen 7, Oslo sentrum

Velkommen til Oracle User Group Norway og vårt første fysiske møte på veldig lenge.

Her vil Statens Vegvesen og Helse Nord presentere sine erfaringer under og etter migreringen.

Temaer som vil deles:

  • prosess – hvordan man jobbet
  • økonomi – innsparing
  • styrker og svakheter med en slik løsning
  • arbeidsoppgaver som kanskje er blitt forandret
  • samarbeid med Oracle og evt. tredjeparter

Oracle vil også fortelle om hvordan de jobber sammen med kunden på denne reisen.

Det vil også være mulig å delta på seminaret online. Marker for dette når du melder deg på, så får du tilsendt link i forkant av seminaret.

Målgruppe er CxO og andre beslutningstakere, men alle interesserte er velkomne.

Velkommen!

Meld deg på her.

Fokus på Oracle Apps

Terje Haugli (Helse Sør-Øst RHF / Sykehuspartner HF) og Lisbeth Evensen (Posten Norge AS) i styret for OUGN har et ønske om å utvide OUGN til et forum også for norske brukere av Oracle sin applikasjonsportefølje – så vel E-Business Suite, Primavera, Hyperion og Siebel som Oracle Cloud HCM, Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud SCM, Oracle Cloud CX og andre applikasjoner. Hvis dette er relvant for deg, eller noen du kjenner, så del gjerne denne lenken under og registrer deg.