Styret

Ann-Sofie Vikström Often

Styreleder

ann-sofie.often@ougn.no

Bård Prestholt

Styremedlem

bard.prestholt@ougn.no

Johan Almqvist

Styremedlem

johan.almqvist@ougn.no

Lisbeth Evensen

Styremedlem

lisbeth.evensen@ougn.no

Staffan Lund

Styremedlem

staffan.lund@ougn.no

Tanmay Patil

Styremedlem

tanmay.patil@ougn.no

Terje Haugli

Styremedlem

terje.haugli@ougn.no

Kontakt oss

Fakturaadresse:

OUGN
c/o ABRA Regnskap og Rådgivning AS
Postboks 543
NO-1328 HØVIK

E-post til styret: styret@ougn.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater til styreverv i OUGN

E-post til valgkomiteen: valgkomite@ougn.no