Hva er OUGN?

  • Oracle User Group Norway (OUGN) har som mål å være et forum for utveksling av erfaring mellom brukerne, og å spre Oracle-relatert kunnskap.
  • OUGN arbeider for å fremme medlemmenes interesser overfor Oracle Norge, og i samarbeid med European Oracle User Group og International Oracle User Group også overfor Oracle Corporation.
  • OUGN er en uavhengig forening som drives på non-profit basis.
  • OUGN er åpen for organisasjoner som benytter Oracle produkter.

Hva kan OUGN tilby deg?

  • Heldagsmøter med et vidt spekter av Oracle-relaterte temaer.
  • Ettermiddagsmøter som tar for seg enkelttemaer.
  • Egen interessegruppe for Oracle Applications
  • Seminarer som tilbyr fordypning i et eller flere områder
  • Mulighet til å påvirke Oracle på nasjonalt nivå, og på europeisk og internasjonalt nivå gjennom formidling av ønsker via European Oracle User Group og International Oracle User Group.