Apps in focus – Oracle Cloud Applications (ERP and HCM) at Magseis Fairfield ASA – 23.november

Arrangement sted: Clarity Consulting, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

Velkommen til neste Apps in focus seminar hvor du både kan komme personlig eller bli med online.

Oppstart 8:30 med frokost og mingling før vi starter kl 9:15

Agenda
09:15 Introduction
Short intro to Magseis Fairfield ASA
Oracle Cloud Applications(ERP and HCM) at Magseis Fairfield ASA
Model for Support and Application Management – Oracle Cloud Applications(ERP and HCM)
Environment Management
HelpDesk and support
Quarterly release management
Advisory Services
What is covered by license agreement and how to work with Oracle Support
Lessons learned (experiences)
The presentation will last approximately 1 hour from 09:15. We have time until 12 for discussions after the presentation.

Link til invitasjonen

Oracle Applications Unlimited Day in the Nordics – 22.november i København

Arrangement sted: København

Vet du hva Oracle Applications Unlimited er? Det er Oracle sin satsning på å hjelpe kunder å få mest verdi ut av dagens investering, fra E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel, Hyperion. I den forbindelse passer det jo midt i blinken på den satsning vi i OUGN gjør med å støtte alle brukere av Oracle Applications.

Du er herved invitert på vegne av Oracle til København.

Oracle Applications Unlimited seminar 22.november i København

Veien til Oracle Exadata Cloud@Customer – 29. mars 2022

Arrangement sted: Accenture Interactive - Lille Grensen 7, Oslo sentrum

Velkommen til Oracle User Group Norway og vårt første fysiske møte på veldig lenge.

Her vil Statens Vegvesen og Helse Nord presentere sine erfaringer under og etter migreringen.

Temaer som vil deles:

 • prosess – hvordan man jobbet
 • økonomi – innsparing
 • styrker og svakheter med en slik løsning
 • arbeidsoppgaver som kanskje er blitt forandret
 • samarbeid med Oracle og evt. tredjeparter

Oracle vil også fortelle om hvordan de jobber sammen med kunden på denne reisen.

Det vil også være mulig å delta på seminaret online. Marker for dette når du melder deg på, så får du tilsendt link i forkant av seminaret.

Målgruppe er CxO og andre beslutningstakere, men alle interesserte er velkomne.

Velkommen!

Meld deg på her.

Generalforsamling 2015

Avholdes den 12. mars 2015 kl. 19:00 i Auditorium 1 ombord på Kielfergen

Agenda:

 1. Godkjennelse av dagsorden og innkallelse.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til undertegning av protokoll.
 5. Godkjennelse av representanter og stemmerett.
 6. Avgående styres beretning og regnskap for foregående arbeidsår.
 7. Revisjonsberetning og godkjennelse av regnskap.
 8. Godkjenning av styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for det påbegynte arbeidsår.
 9. Valg av leder og øvrige styremedlemmer.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av tre personer til valgkomité.
 12. Eventuelt.

Årsberetning for 2014 kan fås elektronisk ved henvendelse til styret@ougn.no.