Posts

1920x1080-OUGN-GFX-PNGs-boat-on-red

Java Track 2015

Java er en av de mest brukte programmeringspråkene, og en viktig del av Oracle sitt satningsområde. 2015 blir det andre året OUGN satser på eget Java Track under vårseminaret. Java track-et inneholder både generelle Java presentasjoner, og database relaterte presentasjoner. Noen smakebiter: JavaScript Stored Procedures and Node.js Apps on the JVM w Oracle Database 12c […]

1920x1080-OUGN-GFX-PNGs-boat-on-red

Database Development 2015

Tracket for databaseutvikling fokuserer på utvikling nær databasen med PL/SQL, Application Express (APEX), datamodellering og utviklingsprosjekter. Høydepunkter: Reporting with Oracle SQL Developer Data Modeler by Heli Helskyaho Ten tiny things to try today : Hidden APEX 5 gems revealed by Roel Hartman Oracle INSERT Statements for DBAs and Developers by Daniel Morgan Oracle 12c for […]

1920x1080-OUGN-GFX-PNGs-boat-on-red

BI/Datavarehus og Big Data 2015

Vårt tradisjonelle track for BI og datavarehus er utvidet til å inkludere Big Data. Tracket omfatter OBIEE, ODI, Hadoop, Advanced Analytics, R, mobile BI, og store datamengder. Høydepunkter: Big Data Discovery: Visual Face of Hadoop, Hidden Face of Spark by LUIS CAMPOS 10 tips for effektiv lasting av data by Magnus Fagertun Demo: let’s create […]

1920x1080-OUGN-GFX-PNGs-boat-on-red

Core Tech Track 2015

I år som tidligere har vi et dobbelt-track for core technology. Dette omfatter database, OS og annen infrastruktur som Oracle kjører på. Temaer er tuning/optimalisering, backup/disaster recovery, sikkerhet, administrasjon, virtualisering og mye mer. Høydepunkter: Oracle Multitenant in the Real World – and how it will change a your life by Mike Dietrich Taming Your IT […]

Våre partnere:

oracle_logo  Cognizant Logo  e-vita_logo Right
  glasspaper   bicon_logo_2008   computas_logo   BouvetLogo
  keystep  WEBSTEP_logo   ebs-logo