Information to the speakers

Welcome to the 10th anniversary Spring Seminar 2017

We are filling up the conference with lectures in this areas:

 1. Apps
 2. Application Development & Integration (Middleware)
 3. BI/DWH and Big Data
 4. Core Tech track I
 5. Core Tech track II
 6. Database Development
 7. Java
 8. Strategy and More

 

 

Time schedule 

January 1st until January 7 Acceptance and rejections will be sent via email
February 20 Online Publication of the program
March 8, 19:00  Speakers Dinner in Oslo

9.mars

The boat leaves Oslo after the Key Notes. If you are arriving from the airport on the 9th please let us know.

For information about the boat: https://www.colorline.com/kiel-oslo

Kl Agenda Where
09:00-10:45 Registration *) Color Line terminal
11:00 Opening of  10-years anniversary  (English) Show Lounge - deck 7
11:05-11:50 Keynote 1 (Norwegian) Show Lounge
11:00-13:20 Keynote 2+3 (Norwegian) Show Lounge
13:20-13:35 Partner presentations (Norwegian) Show Lounge
13:30-15:00 Lunch and Exhibition Exhibition hall - deck 5
14:00-19:00 Lectures in 8-9 parallel tracks Conference Center - deck 12
20:00-20:50 Aperitif and Exhibition Exhibition hall - deck 5
21:00 Dinner Grand Buffet - deck 6

10.mars

Kl Agenda Hvor
07:00-08:30 Breakfast Grand Buffet - deck 6
08:30-12:30 Lectures in 8-9 parallel tracks Conference Center - deck 12
12:00-14:30 Lunch and Exhibition Exhibition hall - deck 5
14:00-18:45 Lectures in 8-9 parallel tracks Conference Center
20:00-20:50 Aperitif and Exhibition Exhibition hall
21:00 Dinner / After Dinner Grand Buffet (deck 6) / ShowLounge (deck 7)

11.mars

Kl Agenda Hvor
07:00-09:00 Breakfast  Grand Buffet - deck 6
10:00 Arriving - Oslo Color Line terminal

Contacts

Please contact us with any questions you may have.

Generalforsamling 2015

Avholdes den 12. mars 2015 kl. 19:00 i Auditorium 1 ombord på Kielfergen

Agenda:

 1. Godkjennelse av dagsorden og innkallelse.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av referent.
 4. Valg av to personer til undertegning av protokoll.
 5. Godkjennelse av representanter og stemmerett.
 6. Avgående styres beretning og regnskap for foregående arbeidsår.
 7. Revisjonsberetning og godkjennelse av regnskap.
 8. Godkjenning av styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for det påbegynte arbeidsår.
 9. Valg av leder og øvrige styremedlemmer.
 10. Valg av revisor.
 11. Valg av tre personer til valgkomité.
 12. Eventuelt.

Årsberetning for 2014 kan fås elektronisk ved henvendelse til styret@ougn.no.

Real Performance Tour

Arrangement sted: Bjørvika Konferansesenter

Velkommen til en fullspekket dag med live demos, arkitektur opplæring, ytelse og konfigurasjon.

Du vil lære om ytelse fra Oracle guruer: Tom Kyte, Graham Wood and Andrew Holdsworth

Målgruppe er arkitekter, utviklere og DBA

Har du ikke ennå meldt deg på Vårseminaret 2015 kan du kjøpe en pakke med Real Performance Tour og Vårseminar.

 

Java Track 2015

Java er en av de mest brukte programmeringspråkene, og en viktig del av Oracle sitt satningsområde. 2015 blir det andre året OUGN satser på eget Java Track under vårseminaret. Java track-et inneholder både generelle Java presentasjoner, og database relaterte presentasjoner.

Noen smakebiter:

Database Development 2015

Tracket for databaseutvikling fokuserer på utvikling nær databasen med PL/SQL, Application Express (APEX), datamodellering og utviklingsprosjekter.

Høydepunkter:

BI/Datavarehus og Big Data 2015

Vårt tradisjonelle track for BI og datavarehus er utvidet til å inkludere Big Data. Tracket omfatter OBIEE, ODI, Hadoop, Advanced Analytics, R, mobile BI, og store datamengder.

Høydepunkter:

Core Tech Track 2015

I år som tidligere har vi et dobbelt-track for core technology. Dette omfatter database, OS og annen infrastruktur som Oracle kjører på. Temaer er tuning/optimalisering, backup/disaster recovery, sikkerhet, administrasjon, virtualisering og mye mer.

Høydepunkter:

Apps track 2015

OUGN er et sted med mulighet til å få påfyll på Apps-kompetanse, og med Apps menes det ofte eBusiness Suite (eBS). Med Fusion Applications så begynner dette også å omfatte mange andre løsninger som er relaterte – de er bygget på samme plattform, og det er mange komponenter som man vil kunne kjenne igjen fra løsning til løsning. Vi har derfor fått plass til noen sesjoner om dette i år.

Det er derfor viktig at vi gjør OUGN-konferansen til stedet der man kan møte de som jobber med det samme som dere, eller noe som har mange fellestrekk. Det meste i år er eBS-relatert, men vi utfordrer alle til å tenke hvilke andre applikasjoner som fortjener egne sesjoner neste år – dette er en mulighet til å få til en møteplass for dette.

Vi har delt opp sesjonene på følgende grupper:

 • Mobil
 • BI/Analytics
 • Cloud
 • Administrasjon
 • Identity Management

Mobil

Første sesjon er Håndholdt løsning for lager- og produksjonstransaksjoner inn mot OeBS av Nicolay Lange (Evry). Løsningen er i bruk hos NAV, Helse Sør Øst, Idun og Forsvaret (Ammunisjon). Bakgrunnen er et behov for å utføre transaksjoner i sanntid fra en håndholdt skannerenhet, samt ha de samme valideringene/prosedyrene som i standard OeBS. Løsningen er en totalintegrert håndholdt løsning mot Oracle e-Business Suite.

BI/Analytics

Vi har også noen sesjoner rundt Apps og BI / Analytics – noe som vil være en fellesnevner blant flere Apps. En av dem er Advanced Analytics in Oracle Fusion Apps and Beyond av Brendan Tierney, some r en foredragsholder som har fått meget bra kritikker på andre steder. Han har også nylig skrevet en bok om Oracle Data Miner. En annen sesjon av Jon Berget (Accenture) er Analytics-løsning basert på BI Apps, ODI og OEBS. Accenture har levert en rapporteringsløsning basert på Oracle BI Apps (OBIA) som en del av leveransen av nytt regionalt ERP-system (basert på Oracle eBusiness Suite) for Helse Sør-Øst. BI Apps med modulene «Procurement and Spend Analytics» og «Supply Chain and Order Management Analytics» henter data fra OEBS for innkjøp, logistikk og økonomi. Foredraget beskriver denne leveransen. Hovedformålet med analyserapportene er oppfølging av kjøp på innkjøpsavtaler, bruken av innkjøpsordre vs fritekstbestillinger, samt andelen av varepåfylling fra sentrallager og vha strekkodeleser (Kanban-bestilling).

Cloud

Det er også et Analytics-foredrag som kunne vært nevnt i forrige seksjon, men vi har satt under Cloud – 2015 er et år hvor skyløsninger begynner å bli viktige. Oracle har annonsert Business Analytics i skyen og kunder i Norge og Norden har allerede startet prosjekter. Kundene er raske med ta i bruk skyløsninger, og både kunder og Oracle Partnere må være klare. I presentasjonen Business Analytics in the Cloud vil Ørjan Stenseng(Oracle) presentere Business Analytics i nettskyen med virkelige scenarioer, og hvorfor er det ingen grunn til å vente.

Experience why most organizations choose to do their Planning in the Cloud er et foredrag av Steinar Brunborg (Oracle). Organisasjoner trenger å forutsi fremtidige resultater. I dag er mange som kjemper med Excel og er misfornøyd med deres prognoser og budsjettprosess. Når du velger å forbedre deres prognoseprosess velger de fleste organisasjoner å bruke skyen.  Få en introduksjon til Oracle Planning and Budgeting Cloud service, og hør hvorfor mange kunder i Norge og globalt velger å flytte sin prognoseprosess til skyen.

I How to reduce cost and time implementing Oracle Cloud HCM solution viser Anshul Gupta og Bjørn Abrahamsen fra Cognizant hvordan Cloud-baserte HR-løsninger gir en unik mulighet for organisasjonene å starte på transformasjonen for å støtte fremtidig vekst på innovativ og kostnadseffektiv måte. Bli med denne sesjonen for å lære hvordan andre kunder har gått gjennom deres HR-transformasjon.

Debra Liley har to foredrag i år innenfor denne kategorien: Are Oracle Cloud Applications Ready? som tar en status: Fusion Applications har vært tilgjengelig i over 3 år. Brukes det? Og er de bare tilgjengelig i skyen? Dekker de all funksjonaliteten til tradisjonelle on-premise apps? Debra er en av de som kjenner dette best og er en meget kjent foredragsholder. Hennes andre foredrag er PaaS for SaaS. I Fusion Applications er all fokus er på brukeropplevelsen og for å kunne tilpasse/utvide hva som er levert må følge disse prinsippene. Men enda viktigere Fusion Applications er et utstillingsvindu for Fusion Middleware, så er det viktig at alle utviklere forstå hva som skjer her. I SaaS du ikke har tilgang til mellomvare så hvordan kan du utvide/tilpasse? PaaS gir oss muligheten til å gjøre dette, hvordan kan dette gjøres? Dette er et foredrag som forteller hvordan dette skal gjøres i årene som kommer. Dette er et foredrag som dere bør få med dere mellomvare-folkene på.

Administrasjon

Oracle har endelig lansert Oracle Fusion Applications, et produkt suite som er ment å ta over etter Oracle E Business Suite.  Den er posisjonert som den neste generasjon løsning av Oracle, og er en best-of-breed av bedriftsløsninger kjøpt av Oracle. Den er bygget på en tjenesteorientert arkitektur og SaaS-modell.  Ingemar Jansson Haverstad (e-vita) vil i presentasjonen How to navigate in the World of Fusion Applications as a Fusion DBA snakke sin erfaring med å sette opp dette hos en kunde. Dette er fra et teknisk synspunkt. Dette er en av de første on-premise installasjoner, så dette vil være av interesse for teknikerne. Dette er et foredrag som dere bør få med dere mellomvare- og DBA-folkene på.

Identity Management

Har du en Oracle EBS-installasjon som står deg nær? Og har du kanskje kjennskap til Oracle Identity & Access Management Suite, eller lurer på hva det er? Espen Barosso-Gomez skal i foredraget Oracle E-Business og Oracle IAM – hvor står vi på SSO og brukerhåndtering? se på erfaringer med å knytte disse sammen, og presentere muligheter, fremgangsmåter og alternativer – er for eksempel Oracle IAM bedre for EBS Single Sign-On enn andre verktøy? Og hvorfor er dette et spørsmål om mere enn bare OID og LDAP? Delta på denne presentasjonen for en gjennomgang av hva Oracle IAM er og hva det kan gjøre for Oracle EBS, samt se hva andre har gjort i samme situasjon. Presentasjonen skal forsøke å illustrere hva som fungerer, og hva som antagelig neppe vil fungere. Eller med andre ord hva som kan være riktig ende å starte i.

Det vil også kunne komme en presentasjon eller to til på dette tracket.