Middleware track 2015

For deg som ønsker å lære om mellomvare så er det et spennende program i år. I tillegg til selve middleware-tracket, så er det også relevante sesjoner på Java-, Apps-, Core Tech– og Strategy-tracket. Du er bare en person, så det er umulig å få med seg alt. Dersom dere er flere kolleger sammen, så kan det lønne seg å fordele dere på flere sesjoner. Det vi kan love er at dere vil treffe noen av Norges beste på sine områder, i tillegg til flere internasjonale spesialister.

Det vil være mange interessante diskusjoner på båten – vi oppfordrer dere til å delta i disse diskusjonene. Dette er en mulighet til å lære mye fra andres erfaringer. Det å bli kjent med andre som jobber med det samme som deg, er noe som vil kunne vise seg å bli veldig nyttig.

Fordelen med å være på en båt er at alle er der i to døgn, og det vil være mange muligheter til å snakke med foredragsholderne også etter selve foredraget er over. Benytt denne muligheten – vi mener at OUGN-konferansen er en meget bra investering!

Har dere noen spørsmål som dere ikke får svar på i løpet av de to dagene, så tror vi ikke det er mange andre steder dere vil fått svar heller. Da må det nesten være noen dere ikke har snakket med.

For å gi en best mulig oversikt, så har vi gruppert sesjonene under noen knagger (og merket av de som ikke er på MW-tracket). For å lage et program som er fengende, har vi har valgt områder som vi vet at mange i Norge jobber med, eller områder som vi mener blir viktige fremover. Disse er:

 • Erfaringer med SOA 12c
 • Erfaringer på SOA / OSB
 • SOA Strategi/Governance
 • BPM/Case Management
 • Weblogic/Java
 • Engineered Systems/Exalogic
 • Cloud
 • Sikkerhet / Identity Management

Erfaringer med SOA 12c

I fjor sommer kom SOA 12c, og det er etter hvert noen som har tatt det i bruk i Norge. Vi er veldig heldige som har fått så mange interessante sesjoner rundt dette temaet:

 • Taming the batch beast with a service oriented architecture using Oracle SOA Suite av Olle Sundberg tar for seg Oracle Managed File Transfer (MFT) som er en ny opsjon til SOA 12c.
 • Foredraget No greenfield, no problem: How to easily upgrade to Fusion Middleware 12c av Ronald van Luttikhuizen (eProseed) tar for seg SOA/BPM migrerings-strategier fra versjon 10 og 11 og opp til 12.
 • Vi får en gjennomgang fra Nets på Establishing a Service Factory av Kim Nielsen, som er noe som er relevant for mange. Hvordan setter vi i gang? Hvordan organiserer vi oss mm. Nets er oppe på versjon 12 og vil dele erfaringer og observasjoner.
 • Olve Slind (Sysco) vil presentere Erfaringer fra SOA Suite 12c – Sesjonen vil vise hvilke muligheter man får ved å ta nyeste versjon i bruk, og praktisk erfaring.

De fleste begynner å komme over på versjon 11, og overgang til versjon 12 er enklere enn det var fra versjon 10. Erfaringene fra andre vil kunne gjøre deres oppgradering bedre – når er det riktig for dere å gå over på 12?

Erfaringer på SOA / OSB

I år har vi fått mange gode norske kunder/partnere til å fortelle om sine erfaringer. Disse bør dere få med dere! Continuous Delivery et viktig tema som flere bør kikke på, og det er også andre relaterte sesjoner som er tatt med:

 • Performance considerations in Oracle Service Bus av Johan Almqvist og Vitaly Moshkov (Accenture) gjennomgår erfaringer når det skal håndteres 20+ millioner meldinger
 • På Apps-tracket er også foredraget How to navigate in the World of Fusion Applications as a Fusion DBA! av Ingemar Jansson Haverstad (e-vita) relevant fordi Fusion Apps er bygget på FMW, og erfaringer med installasjon, patching, backup, kloning, arktitektur, og hans erfaringer vil også være nyttige for andre med FMW.
 • Moderne arkitekturer inneholder ofte flere komponenter som ofte lages av separate team – i foredraget Fusion Middleware Continuous Delivery av Aino Andriessen (AMIS), så viser han hvordan dette kan løses og automatiseres. På Java-tracket er også hans ADF Fusion architecture: manage the modular approach relevant
 • Et annet relevant foredrag på Apps er PaaS for SaaS av Debra Lilley, hvor hun viser hvordan Fusion Applications er bygget på FMW, og hvordan disse to modellene henger sammen.
 • På CoreTech er foredraget What All DBA’s Need to Understand About JDBC Configuration av Jacco Landlust relevant for mellomvare-administratorer.

SOA Strategi/Governance

Luis Weir (HCL) vil holde to foredrag for oss på Strategy-tracket. Ofte har det vært mange tekniske foredrag på OUGN, her er det fokus på SOA Strategi og passer godt for de på C-level (i tillegg til arkitekter og utviklere). Disse er:

 • SOA Transformation for Rogers Telecom – hvor han viser hvordan de har utført en SOA transformasjon for en av de største kommunikasjonsselskapene i USA
 • SOA Governance for the Cloud and APIs – Viktigheten av Governance øker jo mere man benytter SOA, og her gis det tips rundt temaet
 • Nets – Establishing a Service Factory foredrag er også relevant her

BPM/Case Management

BPM har fått en del fokus i det siste, og Case Management ser ut til å å utfylle BPM på en god måte. BPMN er relativt strikt – og vi ser at eks kunnskapsintensive arbeidsoppgaver (saksbehandler spiller en viktig rolle) med fordel kan dra nytte av mere fleksibilitet i gjennomføringen. For de som har jobbet med eks Oracle Workflow så er BPM og Adaptive Case Management to gode alternativer.

 • Creating Agile Process-Based Apps with BPM Suite/ACM to Handle Rapid Evolution av Manas Deb (eProseed). Foredraget viser hvordan tradisjonell prosessmodellering har sine svakheter i bestemte situasjoner. Med å endre fokus fra prosess til sak, så vil man kunne løse problemet bedre noen ganger. Manas har i mange år jobbet som Product Manager på BPM i Oracle.
 • What is Adaptive Case Management? av Jon Petter Hjulstad (Sysco) – viser en eksempelapplikasjon som viser hvordan ACM kan implementeres I BPM Suite 12c

Dette er også sesjoner som passer godt for C-level, arkitekter og utviklere.

Weblogic / Java

I år har vi fått to forfattere av Weblogic-bøker til å holde foredrag hos oss – det er Michel Schildmeijer (Oracle WebLogic Server 12c: First Look) og Frank Munz (Oracle WebLogic Server 12c: Distinctive Recipes: Architecture, Development and Administration). Michel holder i år et Exalogic-foredrag (se senere). Bruk denne muligheten til å lære og ta en prat med dem.

 • WebLogic 12c Hands-On av Frank Munz – går igjennom 12 grunner til å ta i bruk versjon 12 av WLS
 • Vi har et veldig bra Java-track i år – se om det er noe relevant for dere der!
 • På Java-tracket er det også en IOT-Workshop som kan være av interesse – her kreves det forhåndspåmelding og at man har med PC.

Engineered Systems/Exalogic

Et emne som vi har fått muligheten til å gå litt i dybden på i år er Exalogic – vi har fått to av de fremste på området – Jacco Landlust (Oracle) og Michel Schildjmeijer til å gå gjennom hva Exalogic er og deres erfaringer med den. Foredragene vil også være relevant for de som skal se på virtualisering med ODA eller OVCA.

 • Introduction into Exalogic virtualization av Jacco Landlust gir en teknisk introduksjon til produktet – uten marketing-slides, og med masse praktisk erfaring
 • Tips for Building Oracle Fusion Middleware on an Oracle Exalogic Elastic Cloud av Michel Schildmeijer (Qualogy) går igjennom praktiske erfaringer under implementasjon av EL

Cloud

2015 er det året hvor vil se mye nytt når det gjelder muligheter for å kjøre Oracle-mellomvare i skyen. Både for kostnader og for fleksibilitet så vil dette kunne være relevant for mange. De fleste vil på en eller annen måte forholde seg til cloud.. Vi er derfor fornøyde med at vi har to foredrag på temaet:

 • Cloud – de nye siloene? Integrasjon med Cloud. Integrasjon i Cloud av Bjarte Drivenes. Dette foredraget går gjennom Oracles nye løsninger for Cloud-integrasjon, og gir tips om “hva som bør brukes når”
 • Øyvind Johnsen (Acando) presenterer Java Cloud Service and early experiences with Integration Cloud Services (ICS). Dette er 2 av sky-tjenestene som vil bli gjennomgått I detalj – her vil dere får høre om tidlige erfaringer.

Sikkerhet / Identity Management

Sikkerhet og IDM blir bare enda mere relevant på grunn av to trender som er gjeldende: Cloud og Mobil. Vi har i år 2 foredrag relatert til temaet, i tillegg til et relatert til eBS:

 • Christian Patrascu (Oracle) holder foredraget Identity Management for Cloud, Mobile &Social – Case Studies & Cust. Experiences. Presentasjonen vil inneholde mange eksempler fra kundecases.
 • Secure you mobile app whithout sacrifice usability av Inge Os (Oracle) – man får implementer sikkerhet i den mobile infrastrukturen
 • Oracle E-Business og Oracle IAM – hvor står vi på SSO og brukerhåndtering? av Espen Barroso-Gomez viser hva Oracle IAM er og hva det kan gjøre for Oracle EBS. Det gås igjennom noen kunde-caser.

Vi håper dere som leser dette vil komme på OUGN, men at dere også nevner dette for kolleger og andre som dere mener kunne hatt nytte av konferansen. Hjelp oss å lage et god mellomvare-konferanse, jobben er bare halvgjort med å sette opp et program – resten er det dere som må hjelpe oss med.

 

Posted in Ukategorisert.