Call For Papers

ougn_color_festival

Norwegian:

Mange gode forslag til foredrag har for lengst kommet inn, men ennå så ønsker vi oss flere, særlig norske kundecases.
Fristen for Call for Papers er satt til 15. november – send inn ditt forslag her

Call for papers #OUGN16 Vårseminaret 2016, 10-12 mars – er åpnet – fristen for å melde inn foredrag er 15. november 2015

For innmelding av foredrag, logg deg inn på http://c4p.ougn.no. Vi ønsker oss norske foredragsholdere, i tillegg til de utenlandske, og gjerne kundehistorier som du tror kan interessere andre. Har du innspill til andre foredragsholdere eller tema, send en email til styret@ougn.no så tar vår programkomité dette videre.

Konferansen starter torsdag 10. mars 2016.

Vårseminaret til OUGN er Nordens største Oracle brukerkonferanse. Med rundt 400 deltakere og 7-8 tracks blir dette to dager med mye faglig utveksling. Kom og del med andre hva du har lært og er opptatt av.

Vi ønsker foredrag inn Core tech (database, operativsystem, virtualisering og andre infrastrukturtema), databaseutvikling (Apex, PL/SQL, etc), BI / Big Data (Datavarehus, OBIEE, ODI, data science, Hadoop økosystem), Java (alt som måtte interessere javaprogrammerere), mellomvare  (SOA, WebLogic) og Oracle Apps.

Presentasjoner trenger ikke være superavanserte, presentasjoner for nybegynnere, klassiske temaer er etterspurt av mange medlemmer.

Alle foredragsholdere blir invitert til Speakers’ Dinner kvelden før konferansen.

Som de to siste årene vil vi ha en helnorsk tidsslott hver dag, dvs kun norske foredragsholdere  samtidig.

For å sende inn forslag må du registrere deg som bruker med epostadresse. Du vil så få tilsendt en link som du må klikke på for å bekrefte deg som bruker. Deretter kan du logge deg inn, opprette en profil og sende inn et eller flere forslag. Husk frist 1. desember for å gjøre endringer.

English:

Call for paper will be open for registration until 15th of November 2015. If you signed in for OUGN 2015 you still can use your login and find your bio.
Login at: http://c4p.ougn.no. If you have any questions please, send a message to c4p@ougn.noCall for paper for our Spring Conference is open.

Conference starts Thursday March 10, 2016. Our Spring Seminar is the largest user group conference in the Nordics. We expect 350 or more attendees. With 7-8 tracks you can look forward to two days filled with information, networking and tons of fun. Come and share what you have learned and occupies your mind.

We want presentations within Core Tech (database, operating system, virtualization, other infrastructure issues), database development (Apex, PL/SQL, etc), BI / Big Data (Data warehouse, OBIEE, ODI, data science, Hadoop eco system), Java (whatever that pleases Java programmers – make it yours), Middleware (SOA, WebLogic, etc) and Oracle Apps.

Not all presentations need to be super advanced; many attendees request back-to-basic stuff and classical subjects that are useful for new users.

All speakers are invited to Speakers’ Dinner the night before the conference.

In order to submit your abstracts you will have to register at our site with an email address. You will then receive an URL that you need to access in order to confirm yourself as a user. You can then login, complete a speaker profile and submitt your abstracts. Just remember the deadline December 1 to make any changes.

Link to Call for Paper.