BI/Datavarehus og Big Data 2015

Vårt tradisjonelle track for BI og datavarehus er utvidet til å inkludere Big Data. Tracket omfatter OBIEE, ODI, Hadoop, Advanced Analytics, R, mobile BI, og store datamengder.

Høydepunkter:

Core Tech Track 2015

I år som tidligere har vi et dobbelt-track for core technology. Dette omfatter database, OS og annen infrastruktur som Oracle kjører på. Temaer er tuning/optimalisering, backup/disaster recovery, sikkerhet, administrasjon, virtualisering og mye mer.

Høydepunkter:

Apps track 2015

OUGN er et sted med mulighet til å få påfyll på Apps-kompetanse, og med Apps menes det ofte eBusiness Suite (eBS). Med Fusion Applications så begynner dette også å omfatte mange andre løsninger som er relaterte – de er bygget på samme plattform, og det er mange komponenter som man vil kunne kjenne igjen fra løsning til løsning. Vi har derfor fått plass til noen sesjoner om dette i år.

Det er derfor viktig at vi gjør OUGN-konferansen til stedet der man kan møte de som jobber med det samme som dere, eller noe som har mange fellestrekk. Det meste i år er eBS-relatert, men vi utfordrer alle til å tenke hvilke andre applikasjoner som fortjener egne sesjoner neste år – dette er en mulighet til å få til en møteplass for dette.

Vi har delt opp sesjonene på følgende grupper:

 • Mobil
 • BI/Analytics
 • Cloud
 • Administrasjon
 • Identity Management

Mobil

Første sesjon er Håndholdt løsning for lager- og produksjonstransaksjoner inn mot OeBS av Nicolay Lange (Evry). Løsningen er i bruk hos NAV, Helse Sør Øst, Idun og Forsvaret (Ammunisjon). Bakgrunnen er et behov for å utføre transaksjoner i sanntid fra en håndholdt skannerenhet, samt ha de samme valideringene/prosedyrene som i standard OeBS. Løsningen er en totalintegrert håndholdt løsning mot Oracle e-Business Suite.

BI/Analytics

Vi har også noen sesjoner rundt Apps og BI / Analytics – noe som vil være en fellesnevner blant flere Apps. En av dem er Advanced Analytics in Oracle Fusion Apps and Beyond av Brendan Tierney, some r en foredragsholder som har fått meget bra kritikker på andre steder. Han har også nylig skrevet en bok om Oracle Data Miner. En annen sesjon av Jon Berget (Accenture) er Analytics-løsning basert på BI Apps, ODI og OEBS. Accenture har levert en rapporteringsløsning basert på Oracle BI Apps (OBIA) som en del av leveransen av nytt regionalt ERP-system (basert på Oracle eBusiness Suite) for Helse Sør-Øst. BI Apps med modulene «Procurement and Spend Analytics» og «Supply Chain and Order Management Analytics» henter data fra OEBS for innkjøp, logistikk og økonomi. Foredraget beskriver denne leveransen. Hovedformålet med analyserapportene er oppfølging av kjøp på innkjøpsavtaler, bruken av innkjøpsordre vs fritekstbestillinger, samt andelen av varepåfylling fra sentrallager og vha strekkodeleser (Kanban-bestilling).

Cloud

Det er også et Analytics-foredrag som kunne vært nevnt i forrige seksjon, men vi har satt under Cloud – 2015 er et år hvor skyløsninger begynner å bli viktige. Oracle har annonsert Business Analytics i skyen og kunder i Norge og Norden har allerede startet prosjekter. Kundene er raske med ta i bruk skyløsninger, og både kunder og Oracle Partnere må være klare. I presentasjonen Business Analytics in the Cloud vil Ørjan Stenseng(Oracle) presentere Business Analytics i nettskyen med virkelige scenarioer, og hvorfor er det ingen grunn til å vente.

Experience why most organizations choose to do their Planning in the Cloud er et foredrag av Steinar Brunborg (Oracle). Organisasjoner trenger å forutsi fremtidige resultater. I dag er mange som kjemper med Excel og er misfornøyd med deres prognoser og budsjettprosess. Når du velger å forbedre deres prognoseprosess velger de fleste organisasjoner å bruke skyen.  Få en introduksjon til Oracle Planning and Budgeting Cloud service, og hør hvorfor mange kunder i Norge og globalt velger å flytte sin prognoseprosess til skyen.

I How to reduce cost and time implementing Oracle Cloud HCM solution viser Anshul Gupta og Bjørn Abrahamsen fra Cognizant hvordan Cloud-baserte HR-løsninger gir en unik mulighet for organisasjonene å starte på transformasjonen for å støtte fremtidig vekst på innovativ og kostnadseffektiv måte. Bli med denne sesjonen for å lære hvordan andre kunder har gått gjennom deres HR-transformasjon.

Debra Liley har to foredrag i år innenfor denne kategorien: Are Oracle Cloud Applications Ready? som tar en status: Fusion Applications har vært tilgjengelig i over 3 år. Brukes det? Og er de bare tilgjengelig i skyen? Dekker de all funksjonaliteten til tradisjonelle on-premise apps? Debra er en av de som kjenner dette best og er en meget kjent foredragsholder. Hennes andre foredrag er PaaS for SaaS. I Fusion Applications er all fokus er på brukeropplevelsen og for å kunne tilpasse/utvide hva som er levert må følge disse prinsippene. Men enda viktigere Fusion Applications er et utstillingsvindu for Fusion Middleware, så er det viktig at alle utviklere forstå hva som skjer her. I SaaS du ikke har tilgang til mellomvare så hvordan kan du utvide/tilpasse? PaaS gir oss muligheten til å gjøre dette, hvordan kan dette gjøres? Dette er et foredrag som forteller hvordan dette skal gjøres i årene som kommer. Dette er et foredrag som dere bør få med dere mellomvare-folkene på.

Administrasjon

Oracle har endelig lansert Oracle Fusion Applications, et produkt suite som er ment å ta over etter Oracle E Business Suite.  Den er posisjonert som den neste generasjon løsning av Oracle, og er en best-of-breed av bedriftsløsninger kjøpt av Oracle. Den er bygget på en tjenesteorientert arkitektur og SaaS-modell.  Ingemar Jansson Haverstad (e-vita) vil i presentasjonen How to navigate in the World of Fusion Applications as a Fusion DBA snakke sin erfaring med å sette opp dette hos en kunde. Dette er fra et teknisk synspunkt. Dette er en av de første on-premise installasjoner, så dette vil være av interesse for teknikerne. Dette er et foredrag som dere bør få med dere mellomvare- og DBA-folkene på.

Identity Management

Har du en Oracle EBS-installasjon som står deg nær? Og har du kanskje kjennskap til Oracle Identity & Access Management Suite, eller lurer på hva det er? Espen Barosso-Gomez skal i foredraget Oracle E-Business og Oracle IAM – hvor står vi på SSO og brukerhåndtering? se på erfaringer med å knytte disse sammen, og presentere muligheter, fremgangsmåter og alternativer – er for eksempel Oracle IAM bedre for EBS Single Sign-On enn andre verktøy? Og hvorfor er dette et spørsmål om mere enn bare OID og LDAP? Delta på denne presentasjonen for en gjennomgang av hva Oracle IAM er og hva det kan gjøre for Oracle EBS, samt se hva andre har gjort i samme situasjon. Presentasjonen skal forsøke å illustrere hva som fungerer, og hva som antagelig neppe vil fungere. Eller med andre ord hva som kan være riktig ende å starte i.

Det vil også kunne komme en presentasjon eller to til på dette tracket.

Middleware track 2015

For deg som ønsker å lære om mellomvare så er det et spennende program i år. I tillegg til selve middleware-tracket, så er det også relevante sesjoner på Java-, Apps-, Core Tech– og Strategy-tracket. Du er bare en person, så det er umulig å få med seg alt. Dersom dere er flere kolleger sammen, så kan det lønne seg å fordele dere på flere sesjoner. Det vi kan love er at dere vil treffe noen av Norges beste på sine områder, i tillegg til flere internasjonale spesialister.

Det vil være mange interessante diskusjoner på båten – vi oppfordrer dere til å delta i disse diskusjonene. Dette er en mulighet til å lære mye fra andres erfaringer. Det å bli kjent med andre som jobber med det samme som deg, er noe som vil kunne vise seg å bli veldig nyttig.

Fordelen med å være på en båt er at alle er der i to døgn, og det vil være mange muligheter til å snakke med foredragsholderne også etter selve foredraget er over. Benytt denne muligheten – vi mener at OUGN-konferansen er en meget bra investering!

Har dere noen spørsmål som dere ikke får svar på i løpet av de to dagene, så tror vi ikke det er mange andre steder dere vil fått svar heller. Da må det nesten være noen dere ikke har snakket med.

For å gi en best mulig oversikt, så har vi gruppert sesjonene under noen knagger (og merket av de som ikke er på MW-tracket). For å lage et program som er fengende, har vi har valgt områder som vi vet at mange i Norge jobber med, eller områder som vi mener blir viktige fremover. Disse er:

 • Erfaringer med SOA 12c
 • Erfaringer på SOA / OSB
 • SOA Strategi/Governance
 • BPM/Case Management
 • Weblogic/Java
 • Engineered Systems/Exalogic
 • Cloud
 • Sikkerhet / Identity Management

Erfaringer med SOA 12c

I fjor sommer kom SOA 12c, og det er etter hvert noen som har tatt det i bruk i Norge. Vi er veldig heldige som har fått så mange interessante sesjoner rundt dette temaet:

 • Taming the batch beast with a service oriented architecture using Oracle SOA Suite av Olle Sundberg tar for seg Oracle Managed File Transfer (MFT) som er en ny opsjon til SOA 12c.
 • Foredraget No greenfield, no problem: How to easily upgrade to Fusion Middleware 12c av Ronald van Luttikhuizen (eProseed) tar for seg SOA/BPM migrerings-strategier fra versjon 10 og 11 og opp til 12.
 • Vi får en gjennomgang fra Nets på Establishing a Service Factory av Kim Nielsen, som er noe som er relevant for mange. Hvordan setter vi i gang? Hvordan organiserer vi oss mm. Nets er oppe på versjon 12 og vil dele erfaringer og observasjoner.
 • Olve Slind (Sysco) vil presentere Erfaringer fra SOA Suite 12c – Sesjonen vil vise hvilke muligheter man får ved å ta nyeste versjon i bruk, og praktisk erfaring.

De fleste begynner å komme over på versjon 11, og overgang til versjon 12 er enklere enn det var fra versjon 10. Erfaringene fra andre vil kunne gjøre deres oppgradering bedre – når er det riktig for dere å gå over på 12?

Erfaringer på SOA / OSB

I år har vi fått mange gode norske kunder/partnere til å fortelle om sine erfaringer. Disse bør dere få med dere! Continuous Delivery et viktig tema som flere bør kikke på, og det er også andre relaterte sesjoner som er tatt med:

 • Performance considerations in Oracle Service Bus av Johan Almqvist og Vitaly Moshkov (Accenture) gjennomgår erfaringer når det skal håndteres 20+ millioner meldinger
 • På Apps-tracket er også foredraget How to navigate in the World of Fusion Applications as a Fusion DBA! av Ingemar Jansson Haverstad (e-vita) relevant fordi Fusion Apps er bygget på FMW, og erfaringer med installasjon, patching, backup, kloning, arktitektur, og hans erfaringer vil også være nyttige for andre med FMW.
 • Moderne arkitekturer inneholder ofte flere komponenter som ofte lages av separate team – i foredraget Fusion Middleware Continuous Delivery av Aino Andriessen (AMIS), så viser han hvordan dette kan løses og automatiseres. På Java-tracket er også hans ADF Fusion architecture: manage the modular approach relevant
 • Et annet relevant foredrag på Apps er PaaS for SaaS av Debra Lilley, hvor hun viser hvordan Fusion Applications er bygget på FMW, og hvordan disse to modellene henger sammen.
 • På CoreTech er foredraget What All DBA’s Need to Understand About JDBC Configuration av Jacco Landlust relevant for mellomvare-administratorer.

SOA Strategi/Governance

Luis Weir (HCL) vil holde to foredrag for oss på Strategy-tracket. Ofte har det vært mange tekniske foredrag på OUGN, her er det fokus på SOA Strategi og passer godt for de på C-level (i tillegg til arkitekter og utviklere). Disse er:

 • SOA Transformation for Rogers Telecom – hvor han viser hvordan de har utført en SOA transformasjon for en av de største kommunikasjonsselskapene i USA
 • SOA Governance for the Cloud and APIs – Viktigheten av Governance øker jo mere man benytter SOA, og her gis det tips rundt temaet
 • Nets – Establishing a Service Factory foredrag er også relevant her

BPM/Case Management

BPM har fått en del fokus i det siste, og Case Management ser ut til å å utfylle BPM på en god måte. BPMN er relativt strikt – og vi ser at eks kunnskapsintensive arbeidsoppgaver (saksbehandler spiller en viktig rolle) med fordel kan dra nytte av mere fleksibilitet i gjennomføringen. For de som har jobbet med eks Oracle Workflow så er BPM og Adaptive Case Management to gode alternativer.

 • Creating Agile Process-Based Apps with BPM Suite/ACM to Handle Rapid Evolution av Manas Deb (eProseed). Foredraget viser hvordan tradisjonell prosessmodellering har sine svakheter i bestemte situasjoner. Med å endre fokus fra prosess til sak, så vil man kunne løse problemet bedre noen ganger. Manas har i mange år jobbet som Product Manager på BPM i Oracle.
 • What is Adaptive Case Management? av Jon Petter Hjulstad (Sysco) – viser en eksempelapplikasjon som viser hvordan ACM kan implementeres I BPM Suite 12c

Dette er også sesjoner som passer godt for C-level, arkitekter og utviklere.

Weblogic / Java

I år har vi fått to forfattere av Weblogic-bøker til å holde foredrag hos oss – det er Michel Schildmeijer (Oracle WebLogic Server 12c: First Look) og Frank Munz (Oracle WebLogic Server 12c: Distinctive Recipes: Architecture, Development and Administration). Michel holder i år et Exalogic-foredrag (se senere). Bruk denne muligheten til å lære og ta en prat med dem.

 • WebLogic 12c Hands-On av Frank Munz – går igjennom 12 grunner til å ta i bruk versjon 12 av WLS
 • Vi har et veldig bra Java-track i år – se om det er noe relevant for dere der!
 • På Java-tracket er det også en IOT-Workshop som kan være av interesse – her kreves det forhåndspåmelding og at man har med PC.

Engineered Systems/Exalogic

Et emne som vi har fått muligheten til å gå litt i dybden på i år er Exalogic – vi har fått to av de fremste på området – Jacco Landlust (Oracle) og Michel Schildjmeijer til å gå gjennom hva Exalogic er og deres erfaringer med den. Foredragene vil også være relevant for de som skal se på virtualisering med ODA eller OVCA.

 • Introduction into Exalogic virtualization av Jacco Landlust gir en teknisk introduksjon til produktet – uten marketing-slides, og med masse praktisk erfaring
 • Tips for Building Oracle Fusion Middleware on an Oracle Exalogic Elastic Cloud av Michel Schildmeijer (Qualogy) går igjennom praktiske erfaringer under implementasjon av EL

Cloud

2015 er det året hvor vil se mye nytt når det gjelder muligheter for å kjøre Oracle-mellomvare i skyen. Både for kostnader og for fleksibilitet så vil dette kunne være relevant for mange. De fleste vil på en eller annen måte forholde seg til cloud.. Vi er derfor fornøyde med at vi har to foredrag på temaet:

 • Cloud – de nye siloene? Integrasjon med Cloud. Integrasjon i Cloud av Bjarte Drivenes. Dette foredraget går gjennom Oracles nye løsninger for Cloud-integrasjon, og gir tips om “hva som bør brukes når”
 • Øyvind Johnsen (Acando) presenterer Java Cloud Service and early experiences with Integration Cloud Services (ICS). Dette er 2 av sky-tjenestene som vil bli gjennomgått I detalj – her vil dere får høre om tidlige erfaringer.

Sikkerhet / Identity Management

Sikkerhet og IDM blir bare enda mere relevant på grunn av to trender som er gjeldende: Cloud og Mobil. Vi har i år 2 foredrag relatert til temaet, i tillegg til et relatert til eBS:

 • Christian Patrascu (Oracle) holder foredraget Identity Management for Cloud, Mobile &Social – Case Studies & Cust. Experiences. Presentasjonen vil inneholde mange eksempler fra kundecases.
 • Secure you mobile app whithout sacrifice usability av Inge Os (Oracle) – man får implementer sikkerhet i den mobile infrastrukturen
 • Oracle E-Business og Oracle IAM – hvor står vi på SSO og brukerhåndtering? av Espen Barroso-Gomez viser hva Oracle IAM er og hva det kan gjøre for Oracle EBS. Det gås igjennom noen kunde-caser.

Vi håper dere som leser dette vil komme på OUGN, men at dere også nevner dette for kolleger og andre som dere mener kunne hatt nytte av konferansen. Hjelp oss å lage et god mellomvare-konferanse, jobben er bare halvgjort med å sette opp et program – resten er det dere som må hjelpe oss med.

 

Virtual Technology Summit

You are Invited!

Join Oracle Technology Network on 26 November for Hands-On Learning with Oracle and Community Experts register your place.

Great news! You don’t have to leave your office – you can join OTN from the convenience of your desk. Register, for free, to hear from Oracle ACEs, Java Champions, and Oracle product experts as they share their insight and experience on how to solve today’s IT challenges.

This online event, brought to you by the Oracle Technology Network (OTN), offers four technical tracks, each with a unique focus on specific tools, technologies, and tips:

The Database Track
Database administrators and database developers can learn how to:

 • Develop database services more efficiently
 • Facilitate the development of data-driven applications

Products covered will include Oracle Database, Oracle Multitenant, Oracle Database In-Memory, Oracle Enterprise Manager, Oracle NoSQL Database, MySQL, and database development tools.

The Java Track
Java continues to offer more functionality. How can you keep up? Java developers can experience code-laden training on how to:

 • Implement solutions using the latest Java EE features
 • Use lambdas and the new streams library API
 • Tune your Java applications for high performance

The Middleware Track
This track is all about Mobility and has two focus areas—mobile application development and mobile architecture. Participants will learn how to:

 • Use essential tools, technologies and architectures for developing a successful mobile solution.
 • Use lambdas and the new streams library API
 • Tune your Java applications for high performance

Products covered will include the Oracle Mobile Application Framework, Oracle Mobile Suite, Oracle JDeveloper, Oracle Enterprise Pack for Eclipse, Oracle SOA Suite, and Oracle Service Bus.

The Systems Track
Provisioning has always been a deployment challenge. How do you accomplish that rapidly and reliably without losing the flexibility to accommodate changing needs in your datacenter? This track will feature hands-on labs to help you become familiar with two provisioning models that fit those requirements:

 • Oracle VM Templates
 • OpenStack cloud management platform

Click here to register now.

Red Button Top
Register Now
Red Button Bottom

Calendar Wednesday
Nov 26, 2014

09:00 – 12:30 GMT
10:00 – 13:30 CET
13:00 – 16:30 GST

UKOUG Tech 14

TECH14_ResourcePk_JMA_v1Personer som har deltatt på vårseminaret eller ACE-dagen er implisitt medlem i OUGN. Den britiske brukerforeningen tilbyr rabatt på deltagelse på den store Tech-konferansen som i år foregår i Liverpool 8. – 10. desember. Mer info om konferansen finner du ved å klikke på bildet. Påmelding med rabatt for brukerforeningsmedlemmer finner du her: http://www.ukoug.org/eouc

Flere fra OUGN drar over og vi kommer til å få til en enkel meet-up på en bar på lørdag eller søndag. Er du interessert? Send oss en epost.

OUGN har også to speakers på denne konferansen; Jon Petter Hjulstad og Lasse Jenssen skal holde hvert sitt foredrag.

Presentasjoner fra #OUGN14

Presentasjoner fra #OUGN14

Årets våreventyr ble en stor suksess. Fikk du ikke med deg alt kan du laste ned presentasjonene her.

På Vårseminaret 2014 hadde vi 8 tracks og rekordmange sesjoner. Du finner presentasjonene  i en katalog pr rom her.

In English:

We had 8 tracks during the 2014 Spring Conference. You can find the presentations in one folder for each room here