Nytt styre er konstituert – oppstart 25.august

Det nye styremedlemmene er
Lisbeth Evensen, Posten
Terje Haugli, Sykehuspartner
Nicolai Vatne, Eritec
Deniz Akkøk, Sysco
Johan Almqvist, Accenture

Tidligere medlemmer som fortsetter:
Ann-Sofie Vikström Often, Sysco
Vidar Eidissen, Eritec

Det er en god blandning av ulike spesialområde i styret denne gangen. Gledende er at Oracle Apps nå er betydelig forsterket med Lisbeth og Johan som sterke kort.

Den 25 august starter vi planleggingen av aktiviteter fremover. Oracle Groundbreakers EMEA er en del av det.

Oracle Groundbreakers EMEA 2021

I fjor som i år vil Oracle Groundbreakers EMEA bli et online-event hvor Norge er et av de landene som skal arrangere sin dag. Dato er ikke fastsatt ennå men vil foregå i tidsrommet 15-29 oktober i land rundt om i EMEA.

Norges dag er ikke planlagt ennå men vi kommer med detaljer så fort vi har dem, samt hvilken dag som blir Norges.

Link til arrangementet