OUGN 2020 – POSTPONED

OUGN’s spring conference, the largest Oracle conference in the Nordics, have attendees and speakers from all over the world. Due to the latest news regarding the Corona virus, several other conferences have been postponed or canceled, and we have seen an increase in questions from companies attending OUGN2020. We have monitored the situation closely and see that more and more companies introduce travel restrictions. The uncertainty about the virus and how much it can spread is still high. We are because of this sorry to say that we will be postponing the OUGN2020 conference until October 21.-23.  2020.

For those of you who already have a ticket for the conference March 19.-21. your ticket will be valid for the conference in October. If you, by any chance, need a refund, please contact us at styret@ougn.no and we will make sure a refund is issued. All refund request must be done before April 1.

More information will follow on 2020.ougn.no

If you are a speaker, there will be special information about how to act according to your sessions by the end of next week.

Thanks for understanding

Best regards,
the OUGN Board

 

OUGNs vårkonferanse, den største Oracle-konferansen i Norden, har deltakere og foredragsholdere fra hele verden. På grunn av nyhetene den siste tiden om Koronavirus har flere andre konferanser blitt utsatt eller kansellert og vi har fått mange henvendelser fra bedrifter som skal delta på OUGN2020. Vi har overvåket situasjonen nøye og sett at flere og flere bedrifter også innfører reiserestriksjoner. Fortsatt er det stor usikkerhet om både konsekvens og spredning av viruset. Vi har derfor tatt en beslutning om å utsette OUGN2020. Ny dato er satt fra onsdag 21. til fredag 23. oktober.

For de som allerede har billett til konferansen 19-21. mars er billettene gyldige for konferansen i oktober. Hvis du, av uansett årsak, ønsker refusjon av din billett ber vi deg ta kontakt med oss på styret@ougn.no og vi vil sørge for refusjon. Alle ønsker om refusjon må gjøre sendes oss innen 1. april.

Mer informasjon kommer på 2020.ougn.no

Hvis du er foredragsholder vil du få egen informasjon om hvordan vi håndterer allerede antatte foredrag innen slutten av neste uke.

Takk for forståelsen

Med vennlig hilsen
Styret i OUGN