OTN Nordic Tour 2017

 

 

 

 

 

 

 

Oracle User Group Norway har gleden av å invitere til høstens faste fagkonferanse 

OTN Nordic Tour

Onsdag 25. oktober 2017
Felix konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
Kl. 08:30 – 16:00 (pluss mingling)

Pris: NOK 1500,-

Påmelding her!

Vil du lære fra noen av de beste?
Oracle har et program for utnevnelse av ACE Directors hvor teknisk kyndighet og fremragende innsats som foredragsholder, blogging etc er en del av kriteriene.
OUGN har nå gleden av å ha noen av disse som foredragsholdere under OTN (ACE) turnèen. I tillegg får også vi besøk av kjente lokale Oracle-guruer.

Fokus er rettet mot Core Database og DB Development, og i år, er våre foredragsholdere:

  • Heli Helskyaho, Fritz Hoogland, Øyvind Isene, Lasse Jensen, Vidar Eidissen, Trond Brenna og Bjarte Brandt

Meld deg på og lær fra noen av de beste i verden!

Påmelding her!

Program:

Use APEX to Visualize Spatial Data by Øyvind Isene

Developing applications in Oracle Applications Express is easy compared to many alternatives. Showing data on maps is getting very popular now as the amount of mobile data is increasing every year. This practical presentation will show you how you can use the Oracle database to store and analyse spatial data and visualise them using APEX. One of the goals in this presentation is to show you how you can present data on maps using APEX, including your own beer data.

Having Fun with Open Data and Oracle XE by Øyvind Isene

There are a lot of open data sets on the Internet meant to be analyzed by people interested in data science, big data and who knows what. The fact is that many of these data sets are not really that big and can easily be imported into Oracle XE. This presentation will show you how you can have fun with SQL Developer, the SQL language and many of the rich functions in the Oracle database in order to discover new insight and become a better analyst. This presentation is for DBAs who needs to fresh up their knowledge on SQL, and for beginners who would like to have some fun with the database.

Case Study: Using PL/SQL and SQL features to meet timing requirements in migration project by Lasse Jenssen

This presentation shows how you could combine different PL/SQL and SQL features to meet project requirement, both functional and performance vice. The first version was killed after running for a couple days in test. How did we make this code finish in a couple of hours?

Several road which leads to Rome – also regarding performance by Lasse Jenssen

This presentation dive into several ways to work with performance. On one side, you have the Millsap or Method-R – just trace it. But there are also other ways that can help you diagnose performance issues or assist in tuning tasks. This presentation take a peek into alternative ways to look at performance, and when the different methods are suitable.

Multitenant by Trond Brenna

Med lanseringen av 12.2 av databasen har Oracle lagt til en mengde ny muligheter med Mulitenant. Denne sesjonen vil gå gjennom de viktige nyhetene og vise eksempler på hvordan dette kan utnyttes. Nyhetene er f.eks hot-cloning, refresh-clone, relocate PDB og Application container.

Autonomous Database by Trond Brenna

På Oracle Open World som ble nylig arrangert i San Francisco lanserte Larry Ellison siste innovasjon innen database teknologi – en Autonomous database. Denne sesjonen vil prøve å vise hva som ligger bak dette og hvilke teknologier benyttes for å kunne lage en selvgående database

Container technology. Let’s dive into the world of docker and kubernetes by Bjarte Brandt

If you haven’t been introduced to container technology yet, this will be the session for you! Docker will be explained where a demo of an Oracle Database in a container will be presented. What is the difference between an image and a container? Where are my datafiles? Container technology really starts to shine when we add some orchestration tool to it! A demo of an application deployment running through all the steps: git commit, build image, register image, deploy container to kubernetes cluster will be presented.